Healthy Aging Prize for Asian Innovation

เปิดรับสมัครเพื่อชิงรางวัลปี 2024 แล้ว

ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2024

รางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) ต้องการที่จะยกย่องและขยายนโยบาย โปรแกรม บริการ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะมาจัดการกับความท้าทายในด้านที่สังคมผู้สูงอายุต้องเผชิญ ทั้งนี้เพื่อช่วยยืดอายุ มีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไปพร้อมกัน รวมไปถึงปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุด้วย 

คาดว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าจํานวนผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การสูงวัยอย่างรวดเร็วของประชากรต้องใช้แนวทางที่สร้างสรรค์จากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรับมือกับความท้าทายและเพื่อสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวา มีสุขภาพดี และปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่นที่ผู้คนสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและทำสิ่งต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะได้รับถ้วยรางวัลและจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้ชนะทุกคนจะได้รับใบรับรองที่ระลึกและจะมีการนำเสนอนวัตกรรมของพวกเขาอย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ AHWIN เพราะเราต้องการบอกเล่าถึงโซลูชันของคุณกับผู้คนทั้งโลก!

รางวัลจะมอบให้กับนโยบาย โปรแกรม บริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ในหนึ่งในสามประเภทต่อไปนี้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงวิธีที่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษา หรือสิ่งที่ช่วยให้ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และ/หรือความสะดวกสบายที่มากขึ้นสําหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล

โครงการริเริ่มโดยชุมชน

แนวทางที่ริเริ่มโดยชุมชน ซึ่งรวมถึงแนวทางระหว่างรุ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี กระฉับกระเฉง มีส่วนร่วม และ/หรือมีความปลอดภัย

สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง

วิธีใหม่ ๆ ในการช่วยให้ผู้สูงอายุรักษา ปรับปรุง หรือฟื้นฟูความสามารถในการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันและสามารถอยู่อาศัยในบ้านและในชุมชนของตนเองได้อย่างปลอดภัย เป็นอิสระ และสะดวกสบาย

รางวัลนี้เป็นความคิดริเริ่มของ Japan Center for International Exchange (JCIE) และ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Asia Health and Wellbeing Initiative (AHWIN) ของรัฐบาลญี่ปุ่น

สําหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น การสมัคร HAPI ปี 2024 จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน

หากต้องการสมัครชิงรางวัล โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแบบย่อของเรา (เพียง 2 หน้า) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ปุ่มด้านล่าง ระบบจะขอให้คุณให้ภาพรวมแบบย่อของนวัตกรรมและข้อมูลติดต่อของคุณ สามารถกรอกใบสมัครในภาษาราชการของประเทศที่มีสิทธิ์ (อาเซียน+3 ประเทศ/ดินแดน) ส่งอีเมลกลับไปยังสํานักเลขาธิการที่ [email protected] จะมีการแปลใบสมัครแบบย่อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้บริการแปล AI และจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดกับสํานักเลขาธิการควรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

จากการประเมินของคณะกรรมการ ผู้สมัครจํานวนหนึ่งจะได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครแบบยาว หากได้รับเลือก คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแบบยาว (ดูตัวอย่างด้านล่าง) แบบฟอร์มนี้จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของคุณ ผลกระทบแผนในอนาคต และสิ่งอื่น ๆ ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณสามารถกรอกใบสมัครในภาษาราชการของประเทศที่มีสิทธิ์ ใบสมัครเหล่านี้จะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและประเมินอีกครั้งโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์ จะมีการตีความหากจําเป็น และจากการสัมภาษณ์เหล่านี้คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศจะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่และรางวัลรอง

ต้องส่งใบสมัครแบบย่อครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2024

หากคุณได้ส่งใบสมัครแล้วและยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากสํานักเลขาธิการ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

สําหรับผู้ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่น การสมัคร HAPI ปี 2024 จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน

หากต้องการสมัครชิงรางวัล โปรดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครแบบย่อของเรา (เพียง 2 หน้า) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยใช้ปุ่มด้านล่าง ระบบจะขอให้คุณให้ภาพรวมแบบย่อของนวัตกรรมและข้อมูลติดต่อของคุณ สามารถกรอกใบสมัครในภาษาราชการของประเทศที่มีสิทธิ์ (อาเซียน+3 ประเทศ/ดินแดน) ส่งอีเมลกลับไปยังสํานักเลขาธิการที่ [email protected] จะมีการแปลใบสมัครแบบย่อเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้บริการแปล AI และจะได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ โปรดทราบว่าการสื่อสารทั้งหมดกับสํานักเลขาธิการควรเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น

จากการประเมินของคณะกรรมการ ผู้สมัครจํานวนหนึ่งจะได้รับเชิญให้ส่งใบสมัครแบบยาว หากได้รับเลือก คุณจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแบบยาว (ดูตัวอย่างด้านล่าง) แบบฟอร์มนี้จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของคุณ ผลกระทบแผนในอนาคต และสิ่งอื่น ๆ ขอย้ำอีกครั้งว่าคุณสามารถกรอกใบสมัครในภาษาราชการของประเทศที่มีสิทธิ์ ใบสมัครเหล่านี้จะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและประเมินอีกครั้งโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์ จะมีการตีความหากจําเป็น และจากการสัมภาษณ์เหล่านี้คณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศจะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลใหญ่และรางวัลรอง

ต้องส่งใบสมัครแบบย่อครั้งแรกไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2024

หากคุณได้ส่งใบสมัครแล้วและยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากสํานักเลขาธิการ โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ข้อกําหนดต่อไปนี้ใช้กับผู้สมัครทุกคน:

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นองค์กร บุคคลธรรมดาไม่มีสิทธิ์สมัคร ผู้สมัครต้องไม่เป็นกระทรวง/ทบวง กรม ของรัฐบาลกลาง หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือในประเทศจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน) ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้
 • ผู้สมัครจะต้องเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นและต้องเต็มใจที่จะตอบคําถามจากผู้ที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ อย่างสุดความสามารถ
 • ผู้สมัครจะต้องมีสถานะทางกฎหมายที่ดีและไม่มีประวัติการละเมิดทางอาญาหรือจริยธรรม
 • นวัตกรรมของผู้สมัครจะต้องถึงขั้นตอนการนำไปใช้แล้ว รางวัลนี้จะไม่ประเมินข้อเสนอที่ยังไม่ได้นําไปใช้จริงในทางปฏิบัติ
 • องค์กรที่ส่งใบสมัครควรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมโดยตรง ผู้ที่นำโมเดลโปรแกรมไปใช้หรือทําการตลาดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยผู้อื่น จะไม่มีสิทธิ์สมัครับรางวัล
 • นวัตกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่การยืดอายุผู้คนไปพร้อมกับการมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย หรือการให้การดูแลผู้สูงอายุหรือไม่? [จําเป็น]
 • นวัตกรรมนี้แสดงถึงแนวทางที่สร้างสรรค์และ/หรือไม่เหมือนใครสําหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุหรือไม่? [จําเป็น]
 • นวัตกรรมได้แสดงให้เห็นหรือคาดว่าจะสร้างความแตกต่างและ/หรือผลลัพธ์ในวงกว้างหรือไม่?
 • นวัตกรรมนี้ให้การตอบสนองที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือไม่?
 • นวัตกรรมนี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านองค์ประกอบการเสริมสร้างขีดความสามารถและการฝึกอบรมหรือไม่?
 • นวัตกรรมสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมหรือไม่?
 • มีการสร้างคู่มือหรือสื่อการสอนอื่น ๆ ที่จะช่วยให้นวัตกรรมสามารถนําไปใช้หรือนําไปลงมือทำที่อื่นได้หรือไม่?
 • นวัตกรรมนี้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือมีหลักฐานหรือไม่?

ด้านล่างนี้คือรายการธีมและคําถามที่รางวัลต้องการมุ่งแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเตรียมใบสมัครของคุณ โปรดทราบว่า หากนวัตกรรมของคุณใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้มีอยู่ที่ด้านล่าง เราก็ยังสนับสนุนให้คุณสมัครชิงรางวัลตราบเท่าที่งานของคุณตรงตามข้อกําหนดคุณสมบัติข้างต้น

 • เราจะสร้างความสามารถในการปรับตัวและปกป้องผู้สูงอายุในช่วงภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด หรือวิกฤตอื่น ๆ ได้อย่างไร?
 • เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมมาดีพอและได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม?
 • สิ่งที่สามารถทําได้เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม พร้อมทั้งสนับสนุนและปกป้องผู้ที่ได้รับผลกระทบคือ?
 • ชุมชนจะมีส่วนร่วมและสนับสนุนสมาชิกผู้สูงอายุของตนได้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เปราะบางทางสังคมได้อย่างไร?
 • เราจะจัดหาทางเลือกในการดํารงชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองมากขึ้นได้อย่างไร?
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ ICT หรือ AI ซึ่งจะทำหน้าที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุและผู้ดูแลได้อย่างไร?
 • รัฐบาลจะรักษาหรือปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุทั้งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้อย่างไร?
 • เราจะเอาชนะทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งในหมู่ประชาชนทั่วไปและในหมู่ผู้สูงอายุกันเองได้อย่างไร?

ในแต่ละประเภทจะมีการคัดเลือกผู้ชนะเลิศเพื่อรับรางวัลใหญ่ (Grand Prize) หนึ่งรางวัล และจะมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลรอง (Second Prize) คณะกรรมการคัดเลือกอาจใช้ดุลยพินิจในการมอบรางวัลเพิ่มเติมสําหรับความสําเร็จที่โดดเด่น

ผู้ชนะรางวัลใหญ่จะได้รับถ้วยรางวัลและผู้ชนะทุกคนจะได้รับใบรับรองที่ระลึก พร้อมทั้งจะมีการนำเสนอนวัตกรรมของพวกอย่างเด่นชัดบนเว็บไซต์ AHWIN (หมายเหตุ: อาจมีการขอให้ผู้รับรางวัลให้ข้อมูล ภาพถ่าย ฯลฯ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการรายงานข่าวบนเว็บไซต์)

ผู้ชนะรางวัลใหญ่ในแต่ละประเภทจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและเข้าร่วมการศึกษาดูงานรวมถึงร่วมกิจกรรมอื่น ๆ

จะมีการจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักสําหรับตัวแทนขององค์กรที่ได้รับรางวัลหนึ่งคน

คําถามที่พบบ่อย

องค์กรชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สถาบันวิจัย (รวมถึงองค์กรในเครือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริการ ธุรกิจเอกชน หน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และธุรกิจเพื่อสังคม มีสิทธิ์สมัคร

กระทรวง/ทบวง กรม ของรัฐบาลแห่งชาติและองค์กรระหว่างประเทศไม่มีสิทธิ์สมัคร แต่อาจพิจารณาองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ
(หากมีคําถาม ติดต่อเราได้ที่ [email protected])

องค์กรชุมชน องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร สถาบันวิจัย (รวมถึงองค์กรในเครือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริการ ธุรกิจเอกชน หน่วยงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และธุรกิจเพื่อสังคม มีสิทธิ์สมัคร

กระทรวง/ทบวง กรม ของรัฐบาลแห่งชาติและองค์กรระหว่างประเทศไม่มีสิทธิ์สมัคร แต่อาจพิจารณาองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศ
(หากมีคําถาม ติดต่อเราได้ที่ [email protected])

ผู้สมัครไม่จําเป็นต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ตัวอย่างเช่น อาจพิจารณาแนวร่วม สมาคม หรือสโมสรที่ไม่เป็นทางการ

ไม่ใช่ ผู้สมัครจะต้องอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคใดประเทศหนึ่งต่อไปนี้

 • บรูไน
 • กัมพูชา
 • จีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และไต้หวัน)
 • อินโดนีเซีย
 • ญี่ปุ่น
 • ลาว
 • มาเลเซีย
 • เมียนม่า (พม่า)
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • เกาหลีใต้
 • ไทย
 • เวียดนาม

ใช่ หากองค์กรของคุณเคยสมัครแล้วในอดีตแต่ไม่ได้รับรางวัลใหญ่ คุณสามารถสมัครได้อีกครั้งในปีนี้

โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแบบฟอร์มใบสมัคร ดังนั้นคุณจะต้องกรอกเวอร์ชันใหม่และส่งก่อนวันครบกําหนดเพื่อชิงรางวัลในปี 2024

ได้ หากมีองค์กรมากกว่าหนึ่งแห่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ/หรือการนํานวัตกรรมไปใช้ คุณสามารถแสดงรายชื่อองค์กรทั้งหมดที่ทํางานร่วมกันในแบบฟอร์มได้ อย่างไรก็ตาม โปรดมอบหมายหนึ่งบุคคลคนเพื่อดูแลการสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครนี้ และให้ข้อมูลติดต่อของบุคคลนั้น

หากนวัตกรรมของกลุ่มของคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ กลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลเดียวแม้ว่าเราจะสามารถให้ใบรับรองแยกกันแก่ทุกองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

โดยทั่วไปแล้ว ควรสมัครนวัตกรรมเพียงหนึ่งรายการต่อปีเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากมีหลายทีมที่ดูแลโครงการต่างกันหรืออยู่กันคนละแผนกภายในองค์กรและมีนวัตกรรมที่แตกต่างกัน ก็สามารถสมัครได้ ในกรณีนี้ โปรดระบุชื่อแผนกหรือทีมโครงการในแบบฟอร์มใบสมัครและชื่อองค์กรด้วย

ไม่ได้ ผู้สมัครควรสมัครโดยใช้เฉพาะนวัตกรรมที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเองเท่านั้น หากสาขาอื่นขององค์กรของคุณได้สร้างนวัตกรรมที่คุณคิดว่าสมควรได้รับรางวัล โปรดสนับสนุนให้พวกเขาสมัครเพื่อชิงรางวัล หากคุณได้เปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปอย่างมากเพื่อให้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ คุณสามารถนำมาสมัครได้

คณะกรรมการที่ปรึกษาข้ามชาติจะช่วยเหลือในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ในปี 2024 ผู้เข้ารอบสุดท้ายสูงสุด 10 คนจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบใบสมัครที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะเข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์กับคณะกรรมการ (จะมีการแปลตามความจําเป็น) และจากการสัมภาษณ์และการสมัคร คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสํานักเลขาธิการรางวัลจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ JCIE (http://www.jcie.or.jp/japan/privacy/) and ERIA (http://www.eria.org/privacy-policy/) และจะมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้หรือเพื่อส่งการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคำขอสำหรับข้อเสนอ กิจกรรม หรือข่าวสารอื่น ๆ ที่ส่งโดยองค์กรเราเท่านั้น