Healthy Aging Prize for Asian Innovation

Hiện đang nhận đơn đăng ký Giải thưởng năm 2024

HẠN CHÓT: 31 Tháng Năm, 2024

Giải thưởng Lão hóa Khỏe mạnh cho Sáng tạo Châu Á (HAPI) tìm cách công nhận và khuếch đại các chính sách, chương trình, dịch vụ và sản phẩm sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức mà xã hội già hóa phải đối mặt, giúp kéo dài cuộc sống khỏe mạnh và có ý nghĩa, đồng thời cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi.

Trong 30 năm tới, số người từ 65 tuổi trở lên ở Đông Á và Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Sự già hóa dân số nhanh chóng đòi hỏi cách tiếp cận sáng tạo từ cả khu vực công và tư nhân để đáp ứng những thách thức và tạo ra các xã hội sôi động, lành mạnh và kiên cường, trong đó mọi người có thể tận hưởng cuộc sống lâu dài, hiệu quả.

Những người chiến thắng giải Đặc biệt sẽ nhận được một chiếc cúp và sẽ được mời tham gia chuyến tham quan học tập tại Nhật Bản. Tất cả những người chiến thắng sẽ nhận được một giấy chứng nhận kỷ niệm và những đổi mới của họ sẽ được giới thiệu nổi bật trên trang web AHWIN. Chúng tôi muốn chia sẻ giải pháp của bạn với thế giới!

GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC TRAO CHO CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM SÁNG TẠO THUỘC MỘT TRONG BA HẠNG MỤC:  

CÔNG NGHỆ & ĐỔI MỚI

Các công nghệ và kỹ thuật mới khuyến khích lão hóa khỏe mạnh và năng suất, cải thiện cách người cao tuổi được chăm sóc hoặc mang lại hiệu quả, an toàn và/hoặc thuận tiện hơn cho người già và người chăm sóc

SÁNG KIẾN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Các phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng — bao gồm các phương pháp tiếp cận bao gồm nhiều thế hệ — để giúp cho người cao tuổi khỏe mạnh, năng động, tham gia và/hoặc an toàn

HỖ TRỢ TỰ LỰC CÁNH SINH

Những cách mới để giúp người cao tuổi duy trì, cải thiện hoặc khôi phục khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và sống một cuộc sống độc lập khi già đi

Giải thưởng này là một sáng kiến của Trung tâm Trao đổi Quốc tế Nhật Bản (JCIE) và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), dưới sự bảo trợ của Sáng kiến Sức khỏe và Phúc lợi Châu Á (AHWIN) của chính phủ Nhật Bản.

Đối với những người bên ngoài Nhật Bản, quy trình đăng ký tham gia HAPI 2024 sẽ bao gồm ba giai đoạn.

Để đăng ký tham gia giải thưởng, vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký ngắn của chúng tôi (chỉ 2 trang), có thể tải xuống bằng nút bên dưới. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về sự đổi mới và thông tin liên hệ của bạn. Có thể điền đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào của các quốc gia đủ điều kiện (quốc gia / vùng lãnh thổ ASEAN + 3). Gửi email lại cho ban thư ký tại [email protected]. Đơn đăng ký ngắn sẽ được dịch sang tiếng Anh bằng dịch vụ dịch thuật bằng AI và sẽ được đánh giá bởi Ủy ban Cố vấn Quốc tế. Xin lưu ý rằng tất cả các thông tin gửi cho ban thư ký phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Dựa trên đánh giá của Ủy ban, một số ứng viên được chọn sẽ được mời nộp đơn đăng kýdài. Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được mẫu đơn đăng ký dài (xem mẫu bên dưới). Mẫu đơn này yêu cầu thêm chi tiết về sự đổi mới của bạn, tác động của nó, kế hoạch tương lai của bạn, v.v. Xin nhắc lại rằng bạn có thể điền vào đơn đăng ký dài bằng bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào của các quốc gia đủ điều kiện. Các đơn này sẽ được dịch bằng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp sang tiếng Anh và được đánh giá lại bởi Ủy ban Cố vấn Quốc tế.

Những người lọt vào vòng chung kết sẽ được mời tham gia phỏng vấn trực tuyến. Phiên dịch sẽ được cung cấp nếu cần. Dựa trên các cuộc phỏng vấn này, Ủy ban Cố vấn Quốc tế sẽ chọn ra những người đoạt Giải Đặc biệt và Giải Nhì.

Đơn đăng ký ngắn ban đầu phải được nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Nếu bạn đã nộp đơn và chưa nhận được biên nhận từ ban thư ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Đối với những người bên ngoài Nhật Bản, quy trình đăng ký tham gia HAPI 2024 sẽ bao gồm ba giai đoạn.

Để đăng ký tham gia giải thưởng, vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký ngắn của chúng tôi (chỉ 2 trang), có thể tải xuống bằng nút bên dưới. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tổng quan ngắn gọn về sự đổi mới và thông tin liên hệ của bạn. Có thể điền đơn đăng ký bằng bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào của các quốc gia đủ điều kiện (quốc gia / vùng lãnh thổ ASEAN + 3). Gửi email lại cho ban thư ký tại [email protected]. Đơn đăng ký ngắn sẽ được dịch sang tiếng Anh bằng dịch vụ dịch thuật bằng AI và sẽ được đánh giá bởi Ủy ban Cố vấn Quốc tế. Xin lưu ý rằng tất cả các thông tin gửi cho ban thư ký phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Dựa trên đánh giá của Ủy ban, một số ứng viên được chọn sẽ được mời nộp đơn đăng kýdài. Nếu được chọn, bạn sẽ nhận được mẫu đơn đăng ký dài (xem mẫu bên dưới). Mẫu đơn này yêu cầu thêm chi tiết về sự đổi mới của bạn, tác động của nó, kế hoạch tương lai của bạn, v.v. Xin nhắc lại rằng bạn có thể điền vào đơn đăng ký dài bằng bất kỳ ngôn ngữ chính thức nào của các quốc gia đủ điều kiện. Các đơn này sẽ được dịch bằng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp sang tiếng Anh và được đánh giá lại bởi Ủy ban Cố vấn Quốc tế.

Những người lọt vào vòng chung kết sẽ được mời tham gia phỏng vấn trực tuyến. Phiên dịch sẽ được cung cấp nếu cần. Dựa trên các cuộc phỏng vấn này, Ủy ban Cố vấn Quốc tế sẽ chọn ra những người đoạt Giải Đặc biệt và Giải Nhì.

Đơn đăng ký ngắn ban đầu phải được nộp chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Nếu bạn đã nộp đơn và chưa nhận được biên nhận từ ban thư ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Các yêu cầu sau đây liên quan đến tất cả các ứng viên:

 • Ứng viên phải là một tổ chức; Các cá nhân không đủ điều kiện. Ứng viên không được là các bộ/ngành của chính phủ trung ương hoặc các tổ chức quốc tế.
 • Ứng viên phải có trụ sở tại một quốc gia thành viên ASEAN hoặc ở Trung Quốc (bao gồm Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao và Đài Loan), Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
 • Ứng viên phải sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác và phải sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ những người ở các quốc gia khác theo khả năng tốt nhất của họ.
 • Ứng viên phải có tư cách pháp nhân tốt và không có tiền sử vi phạm hình sự hoặc đạo đức.
  dự án đổi mới của người nộp đơn phải đã đạt đến giai đoạn thực hiện. Giải thưởng không nhằm đánh giá các đề xuất chưa được triển khai.
 • Đơn đăng ký phải được nộp bởi (các) tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp tạo ra hoặc phát triển dự án đổi mới. Những người thực hiện mô hình chương trình hoặc tiếp thị sản phẩm do người khác phát triển không đủ điều kiện
 • Dự án đổi mới tập trung vào việc kéo dài cuộc sống khỏe mạnh và có ý nghĩa, hay vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi? [Bắt buộc]
 • Dự án đổi mới có đại diện cho một cách tiếp cận sáng tạo và/hoặc độc đáo cho một vấn đề liên quan đến người cao tuổi không? [Bắt buộc]
 • Dự án đổi mới đã chứng minh, hoặc có thể mong đợi đạt được, một số tác động và/hoặc kết quả trên diện rộng?
 • Dự án đổi mới có cung cấp một phản ứng hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho vấn đề mà nó tìm cách giải quyết không?
 • Dự án đổi mới có đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực thông qua các thành phần nâng cao năng lực và đào tạo không?
 • Dự án đổi mới có dễ tiếp cận và toàn diện không?
 • Sách hướng dẫn hoặc các tài liệu giảng dạy khác đã được xây dựng để cho phép dự án đổi mới được thực hiện hoặc sử dụng ở nơi khác chưa?
 • Dự án đổi mới có hợp lý về mặt khoa học và/hoặc dựa trên bằng chứng không?

Dưới đây là danh sách các chủ đề và câu hỏi mà giải thưởng đang tìm cách giải quyết, có thể hữu ích trong việc giúp bạn chuẩn bị cho đơn đăng ký. Xin lưu ý rằng nếu bạn đang giải quyết một vấn đề không được đề cập dưới đây, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn đăng ký miễn là công việc của bạn đáp ứng các yêu cầu xét điều kiện ở trên.

 • Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng khả năng phục hồi và bảo vệ người cao tuổi trong thiên tai, đại dịch hoặc các cuộc khủng hoảng khác?
 • Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo nguồn cung đầy đủ gồm những người chăm sóc được đào tạo tốt và được trả lương công bằng?
 • Có thể làm gì để ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và hỗ trợ và bảo vệ những người mà nó ảnh hưởng?
 • Làm thế nào các cộng đồng có thể tham gia và hỗ trợ tốt nhất các thành viên lớn tuổi của họ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội?
 • Làm thế nào chúng ta có thể cung cấp những lựa chọn sống tốt nhất cho người cao tuổi và thúc đẩy sự tự lực cánh sinh nhiều hơn?
 • Làm thế nào các đổi mới và công nghệ mới – ví dụ, robot chăm sóc, thiết bị ICT hoặc AI – có thể hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của người già và người chăm sóc họ?
 • Làm thế nào các chính phủ có thể duy trì hoặc cải thiện việc chăm sóc người cao tuổi theo những cách vừa hiệu quả vừa hiệu quả?
 • Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những định kiến tiêu cực về người cao tuổi trong công chúng và giữa những người cao tuổi?

Một giải Đặc biệt sẽ được chọn trong mỗi hạng mục và những người lọt vào vòng chung kết bổ sung sẽ được chọn là người được trao giải Nhì. Ủy ban tuyển chọn có thể, theo quyết định của mình, trao giải thưởng bổ sung cho những thành tích đáng chú ý.

Những người chiến thắng giải Đặc biệt sẽ nhận được một chiếc cúp và tất cả những người chiến thắng sẽ nhận được giấy chứng nhận kỷ niệm và những đổi mới của họ sẽ được giới thiệu nổi bật trên trang web AHWIN. (Lưu ý: người được trao giải có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, hình ảnh, v.v., để đưa tin trên trang web.)

Người chiến thắng Giải Đặc biệt trong mỗi hạng mục sẽ được mời tham dự lễ trao giải và tham gia chuyến tham quan học tập và các sự kiện khác.

Chi phí đi lại và ăn ở sẽ được chi trả cho một đại diện của tổ chức được trao giải.

Các câu hỏi thường gặp

Các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức nghiên cứu (bao gồm cả những tổ chức liên kết với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu được chính phủ hỗ trợ), chính quyền địa phương, nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp tư nhân, quan hệ đối tác công-tư và doanh nghiệp xã hội đều đủ điều kiện đăng ký.

Các bộ/ngành của chính phủ quốc gia và các tổ chức quốc tế không đủ điều kiện để nộp đơn, nhưng các tổ chức được tài trợ bởi chính phủ quốc gia hoặc tổ chức quốc tế có thể được xem xét.
(Mọi thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected])

Các tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức nghiên cứu (bao gồm cả những tổ chức liên kết với các trường đại học hoặc viện nghiên cứu được chính phủ hỗ trợ), chính quyền địa phương, nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp tư nhân, quan hệ đối tác công-tư và doanh nghiệp xã hội đều đủ điều kiện đăng ký.

Các bộ/ngành của chính phủ quốc gia và các tổ chức quốc tế không đủ điều kiện để nộp đơn, nhưng các tổ chức được tài trợ bởi chính phủ quốc gia hoặc tổ chức quốc tế có thể được xem xét.
(Mọi thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected])

Ứng viên không cần phải là pháp nhân đã đăng ký. Ví dụ, các liên minh, hiệp hội hoặc câu lạc bộ không chính thức có thể được xem xét.

Không. Ứng viên phải có trụ sở tại một trong các quốc gia/khu vực sau: 

 • Brunei
 • Campuchia
 • Trung Quốc (bao gồm Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao và Đài Loan)
 • Indonesia
 • Nhật Bản
 • Lào
 • Malaysia
 • Myanmar (Miến Điện)
 • Philippines
 • Singapore
 • Hàn Quốc
 • Thái Lan
 • Việt Nam

Không. Việc đăng ký tham gia giải thưởng là hoàn toàn miễn phí.

Có. Nếu tổ chức của bạn đã đăng ký tham gia trước đây nhưng không nhận được giải Đặc biệt, bạn có thể đăng ký lại trong năm nay.

Xin lưu ý rằng có một số thay đổi đối với mẫu đơn, vì vậy bạn sẽ cần hoàn thành phiên bản mới và nộp trước thời hạn để được xem xét trao giải vào năm 2024.

Có. Nếu có nhiều hơn một tổ chức tham gia vào việc tạo và/hoặc thực hiện dự án đổi mới, bạn có thể liệt kê tất cả các tổ chức cộng tác trên biểu mẫu. Tuy nhiên, vui lòng chỉ định một cá nhân cho mục đích liên lạc liên quan đến đơn đăng ký này và cung cấp thông tin liên hệ của người đó.

Nếu dự án đổi mới của nhóm bạn được chọn là người chiến thắng giải Đặc biệt, nhóm sẽ nhận được một chiếc cup duy nhất, mặc dù chúng tôi sẽ có thể cung cấp chứng chỉ riêng cho tất cả các tổ chức liên quan.

Nói chung, các tổ chức chỉ nên đăng ký tham gia cho một dự án đổi mới mỗi năm.

Tuy nhiên, nếu có các nhóm dự án hoặc phòng ban khác nhau trong một tổ chức đang thực hiện các dự án đổi mới khác nhau, thì họ có thể đăng ký. Trong trường hợp đó, vui lòng cho biết tên bộ phận hoặc nhóm dự án trên mẫu đơn cũng như tên tổ chức.

Không. Ứng viên chỉ nên đăng ký cho những dự án đổi mới mà họ đã tự phát triển. Nếu một chi nhánh riêng biệt trong tổ chức của bạn đã phát triển một dự án đổi mới mà bạn nghĩ xứng đáng với giải thưởng, vui lòng khuyến khích họ đăng ký. Nếu bạn đã thay đổi đáng kể chương trình hoặc sản phẩm ban đầu để nó có thể được coi là một dự án đổi mới độc đáo, bạn có thể đăng ký.

Những người được trao giải sẽ được lựa chọn với sự hỗ trợ của một ủy ban cố vấn đa quốc gia. Vào năm 2024, tối đa 10 ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ được lựa chọn dựa trên kết quả xem xét các đơn đăng ký bằng văn bản của ủy ban. Những người lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia vào các cuộc phỏng vấn trực tuyến với ủy ban (bản dịch sẽ được cung cấp khi cần thiết). Dựa trên các cuộc phỏng vấn và đơn đăng ký, ủy ban sẽ chọn ra những người được trao giải.

Thông tin cá nhân mà ban thư ký giải thưởng nhận được sẽ được xử lý thích hợp theo chính sách quyền riêng tư của JCIE (http://www.jcie.or.jp/japan/privacy/) và ERIA (http://www.eria.org/privacy-policy/) và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích của chương trình này hoặc để các tổ chức của chúng tôi phân phối các thông báo liên quan đến các yêu cầu liên quan về đề xuất, sự kiện và tin tức khác.